ulotka_A5_b.jpg

Światłoczułość - warsztaty fotografii eksperymentalnej

to spotkania dla młodzieży i dorosłych, w których łączymy zajęcia praktyczne z prezentacjami o hitorii i teorii fotgrafii. Dzięki własnoręcznej pracy z materiałami światłoczułymi uczestnicy mają możliwość bliższego poznania fotografii. Warsztaty między innymi z: laboratorium fotografii B&W, fotgrafii otworkowej, luksografii, cyjanotypii, antotypii, papieru solnego.

Prowadzący: grupa Polish Obscura (Michalina Hendrys, Tomasz Kowalczyk i Mariusz Laudański). Polish Obscura to niezależna inicjatywa fotograficzna, artystyczna, edukacyjna zrzeszająca głównie miłośników fotografii otworkowej.

Zajęcia: Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"

Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3, Kraków

czwartki, g 18.00

Opłata: 100 zł/mc 

5.10.2017 g 18.00 - pierwsze zajęcia (bezpłatne) połączone z wystawą "Światło czuli"