Gwiazdozbiór Lwa
 multi-pinhole photography, 70 x 70 cm  Winter sky is a photographic project that experiment with the usage of camera obscura, and more precisely with the multiple-camera obscura  in order to create unconventional family portrait. Holes are set in such fashion, so they are causing images that resembles various star constellations. My intention was, to use the features of the multiple-camera, in a way that they wil not only serve the simple multiplication of the image, but will be play an important role in the project as well. Photographed in this fashion, people close to me - friends and relatives - create theier own constellations in the sky.
 constellation diagram
 detail, constellation of Orion, 10 x 12 cm  /  Próba wykorzystania kamery otworkowej, a dokładnie kamer wielootworowych w celu stworzenia osobliwego portretu rodzinnego. Otworki rozmieszczone zostały tak, by powstałe dzięki nim obrazy tworzyły poszczególne gwiazdozbiory. Chciałam wykorzystać cechy kamer wielootworkowych w taki sposób, by nie służyły jedynie prostej multiplikacji obrazu, lecz pełniły istotną rolę w projekcie. Sfotografowałam bliskie mi osoby, każda z nich tworzy na niebie własną konstelację.    
prev / next