photo from the movie
 photo from the movie
 photo from the movie
    photo from the movie  /  Film poklatkowy z fotografii wykonanych w pokoju zamienionym na camerę obscurę.  Obrazy są wszędzie, a natura jest najwspanialszym artystą. Fotografia za to jest mocno związana z naturą, a właściwie pochodzi od natury. W fotografii tkwi element magii, zwłaszcza w fotografii otworkowej. Zjawisko camery obscury występuje samoistnie w naturze, tworzy ona najbardziej realistyczne projekcje, dlatego manipulując nimi można uzyskać najciekawsze iluzje. Natura kontroluje proces widzenia operując światłem i cieniem. Ja z jednej strony oddaję hołd naturze umożliwiając jej tworzenie ruchomych projekcji oraz dokumentując je, z drugiej jednak strony staram się zmienić bieg rzeczy i przejąć kontrolę nad procesem widzenia. Za pomocą białej i czarnej farby, na zmianę uwydatniam i ukrywam projekcje natury. Staram się ukazać magiczny aspekt natury i za pomocą białej farby tworzę własny kolorowy ruchomy obraz rzeczywistości. Dowolnie zmieniam kąt widzenia, ostrość, rozciągam go i naginam, a za pomoc farby nadaję mu nowe ramy. Igram z naturą.
prev / next