Iglo, photo from the movie   
 Cave, photos from the film
 Tent, photos from the film
 Hunting pulpit, photos from the film
 Sailboat, photos from the film
 Caravan, photo from the film  /  Film składa się ze zdjęć poklatkowych wykonanych w różnych przestrzeniach zamienionych na kamery obscury. Są to: iglo, ambona myśliwska, jaskinia, namiot, łódź i przyczepa kempingowa. Podobnie jak w pozostałych moich projektach opartych na działaniu zjawiska kamery obscury, staram się ukazać magiczny aspekt fotografii. Występuje on samoistnie w naturze i jest wszechobecny. Wystarczy wewnątrz zamkniętej, zaciemnionej przestrzeni stworzyć mały otwór, aby móc podziwiać ruchome projekcje rzeczywistości. Widok świata zewnętrznego ujawnia się odwrócony wewnątrz pomieszczenia zamienionego na kamerę obscurę, więc dwie przestrzenie stapiają się w jeden niezwykły ulotny obraz. Wybrane przeze mnie przestrzenie są po części schronieniami. Ukrywając się wewnątrz, jestem równocześnie obserwatorem świata zewnętrznego oraz tłem do projekcji przyrody. Praca ta nawiązuje do mojego głębokiego związku z naturą. Przebywając wewnątrz przestrzeni, w których odbywała się niesamowita gra świateł, czułam się jak w magicznym świecie. Jest to o tyle niezwykłe, że obrazy, choć są porozciągane i odwrócone, nadal pozostają realistyczne, a ja, wtapiając się w nie, czułam się bezpiecznie jak we śnie.
prev / next