Photo Patagonia

Projekty: Portret oraz Autoportret zostały zakwalifikowane do wystawy w Argentynie, na 1st International Festival

of Film Photography and Alternative Process in Rio Gallegos Patagonia Argentina.

szczegóły: KLIK!