Digital photography made in the room converted into a camera obscura. Documentation of natural projection room inside another room.
 /  Fotografia cyfrowa wykonana w pokoju zamienionym na camerę obscurę. Dokumentacja naturalnej projekcji pokoju wewnątrz innego pokoju.
prev / next