documentation of exhibition    Project consist of 3 parts:  - multi-pinhole photography, 144 x 252 cm  - multi-pinhole camera, 20 x 5 x 30 cm - book made from multipinhole matrix, 18 x 24 cm, 114 pages.    
 original work 144 x 252 cm To create the work I used a multipinhole technique. I designed a special camera obscura and interchangeable stencils which later made a book. I was able to work out the distribution of pinholes in such a precise way that their density made lighter and darker parts of the image, by more or less overlapping multiplications. The project consists of a number of rectangles, each of them is a 1:1 scan of photographic paper. The process of creating the work - time consuming punching stencils, exposing and developing – was important to me, and similar to climbing a great mountain, step by step. I choose the Matterhorn, which is considered the most beautiful mountain in the world, because it is a mountain symbol, an icon, showing nature as both beautiful and dangerous. This work is about searching for my own path in life and art, an attempt to merge into nature with which I am strongly connected, it is my self-portrait.
 detail
 own designed multipinhole camera for interchangeable matrix.      
 detail od multipinhole camera with negative paper  
 book made from multi-pinhole matrix 18 x 24 cm, 114 pages / Do stworzenia pracy wykorzystałam technikę wielootworkową. Zaprojektowałam specjalny aparat i wymienne matryce, z których później stworzyłam książkę. Udało mi się wypracować rozmieszczenie otworków w tak precyzyjny sposób, by ich zagęszczenie tworzyło jaśniejsze i ciemniejsze partie obrazu. Poprzez bardziej lub mniej nakładające się multiplikacje. Projekt złożyłam z wielu prostokątów, każdy z nich jest skanem w skali 1:1 papieru fotograficznego. Montaż zastosowałam jedynie w czerniach, czyli poza właściwym obrazem. Po to, aby połączyć fragmenty obrazu naświetlane w różny sposób. Istotny był dla mnie proces powstawania pracy; czasochłonne dziurkowanie matryc, naświetlanie, wywoływanie i składanie było dla mnie jak wdrapywanie się na wielką górę, krok po kroku. Wybrałam Matterhorn, który jest uważany za najpiękniejszą górę świata, ponieważ jest to góra symbol, ikona, ukazująca naturę, jako piękną i niebezpieczną jednocześnie. Praca ta jest poszukiwaniem własnej drogi w życiu i sztuce, próbą wtopienia się w naturę, z którą jestem mocno związana, jest to mój autoportret. / Para crear la obra utilicé una técnica estenopeica múltiple. He diseñado una cámara oscura y  plantillas intercambiables especiales que más tarde hicieron un libro. Yo era capaz de llevar a cabo la distribución de poros en la forma precisa para que su densidad hiciera partes más claras y más oscuras de la imagen, por más o menos multiplicaciones superpuestas. El proyecto consiste en una serie de rectángulos, cada uno de ellos es una mezcla 1: 1 de escaneo de papel fotográfico. El proceso de creación de la obra - tiempo consumido en plantillas de perforación, exponiendo y desarrollando era importante para mí, y similar a escalar una gran montaña, paso a paso. Elijo el Matterhorn, que es considerada la montaña más bella del mundo, debido a que es un símbolo de la montaña, un icono, mostrando la naturaleza a la vez hermosa y peligrosa. Este trabajo es sobre la búsqueda de mi propio camino en la vida y el arte, un intento de fundirse en la naturaleza con la que estoy firmemente conectada, es mi autorretrato.  
prev / next